Polityka Cookies

Polityka cookies serwisu Odbierz-PIT.pl

Wprowadzenie poniższego opisu plików cookies, tzw. „ciasteczek” ma za zadanie m.in. zaznajomić Państwa z zasadami ich umieszczania na komputerze, rodzajami plików wykorzystywanych przez nasz serwis oraz metodami i możliwościami ich usuwania lub blokowania.

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podczas przeglądania witryny internetowej plik cookie umieszczony w urządzeniu wyśle określoną informację do przeglądarki. Pliki cookies są obecnie bardzo rozpowszechnione i wykorzystywane przez większość serwisów internetowych. W efekcie ich stosowania serwisy te mogą być bardziej sprofilowane na działania korzystających z nich Użytkowników. Szersze informacje na temat działania plików cookies znajdują się m.in. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

Czym są pliki cookies zewnętrzne i wewnętrzne?

W serwisie możliwe jest wykorzystywanie zarówno plików wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies wewnętrznych oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu spółka e-file sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu.

W przypadku plików zewnętrznych ich operatorem jest podmiot trzeci, niezależny od e-file. W przypadku takich plików e-file nie korzysta z informacji dostarczanych przez takie pliki cookie Informacjami tymi zarządza wyłącznie dany podmiot trzeci zgodnie z jego polityką prywatności oraz z jego własną polityką cookies.

W serwisie odbierz-pit.pl wykorzystywane są wyłącznie pliki cookies wewnętrzne, stosowane wyłącznie celem ułatwienia logowania się przez użytkownika do jego profilu.

Czym są pliki cookies tymczasowe i trwałe?

e-file sp. z o.o. sp. k. może umieścić zarówno pliki cookie tymczasowe (session cookies), jak i trwałe (persistent cookies). Pliki trwałe utrzymywane są po zamknięciu przeglądarki internetowej, natomiast tymczasowe wygasają z chwilą zamknięcia przeglądarki internetowej i korzystania z serwisu.

Czy możliwe jest usuwanie i nieinstalowanie plików cookies?

Tak, Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Przeglądarki internetowe pozwalać mogą także na blokowanie niektórych z plików cookies oraz korzystaniu:

 • wyłącznie z tymczasowych plików cookie,
 • wyłącznie z trwałych plików cookie,
 • wyłącznie z wybranych przez użytkownika plików cookie,
 • wyłącznie plików cookie danego serwisu z pominięciem plików zewnętrznych.

Przeglądarki mogą również zablokować na żądanie Użytkownika wszystkie pliki cookie.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub na poniższych stronach:

Jakimi plikami zarządza e-file oraz jakie pliki umieszcza?

Pliki cookies pozyskiwane przez e-file wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tychże stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • utrzymywania oraz korzystania w przyszłości przez Użytkownika z informacji wprowadzonych jednorazowo przez Użytkownika w formularzach, z których Użytkownik korzysta w Serwisie (tzw. flash cookies – dostępne tylko po st ronie komputera klienta).

Skąd obowiązek informowania Cię o plikach cookies?

Art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 15 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907) nałożył na przedsiębiorcę szereg obowiązków związanych z poinformowaniem Użytkowników serwisów internetowych o możliwości instalowania na jego urządzeniach plików oraz ingerencji w jego prywatność. Zgodnie z jego treścią przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Abonenta lub Użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

 • Abonent lub Użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:
  • celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
  • możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
 • Abonent lub Użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
 • przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Abonenta lub Użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Cookies, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.